Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/06/2022

Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn được quy định như thế nào? Biển "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn" và Biển số "Giao nhau với đường tàu điện" như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn

  • Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn được quy định như thế nào?

   Tại Phụ lục B QCVN 41:2019/BGTVT có quy định như sau:

   C.10 Biển số W.210 " Giao nhau với đường sắt có rào chắn"

   Để báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay rào chắn nửa kín và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông, đặt biển số W.210 "Giao nhau với đường sắt có rào chắn".

   Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\30.jpg

   Biển "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn" và Biển số "Giao nhau với đường tàu điện" như thế nào?

   Tại Phụ lục B QCVN 41:2019/BGTVT có quy định như sau:

   C.11 Biển số W.211a "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn" và Biển số W.211b "Giao nhau với đường tàu điện"

   a) Để báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông, đặt biển số W.211a "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn".

   b) Trong trường hợp có từng đoạn đường bộ và đường sắt cùng đi chung với nhau, như cầu đi chung, đặt một trong hai biển số W.210 hoặc W.211a cho phù hợp với thực tế có hay không có rào chắn.

   c) Nơi đặt biển số W.211a, đặt thêm biển số W.242(a,b) "Nơi đường sắt giao nhau vuông góc với đường bộ" đặt cách ray ngoài cùng của đường sắt là 10 m.

   d) Để chỉ nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường tàu điện, đặt biển số W.211b "Giao nhau với đường tàu điện". Chỉ cần thiết phải đặt biển này khi đường tàu điện không được nhìn thấy rõ ràng và kịp thời.

   Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\31.jpg Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\32.jpg

   a) Biển số W.211a b) Biển số W.211b

   Hình C.13 - Biển số W.211

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn