Trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng BGDĐT

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/12/2021

Cho hỏi, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại chất lượng viên chức quản lý của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền đánh giá của Bộ trưởng BGDĐT hiện nay được quy định như thế nào? Xin cảm ơn.

  • Trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng BGDĐT
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT năm 2021 quy định trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại chất lượng viên chức như sau:

   Đối với viên chức quản lý của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền đánh giá của Bộ trưởng:

   - Thực hiện các bước quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.

   - Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng nơi viên chức công tác (nơi không có chi ủy thì lấy ý kiến chi bộ).

   - Tổng hợp và xin ý kiến

   Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm a, điểm b khoản này và tài liệu liên quan (nếu có) (Đối với các cơ sở giáo dục đại học, tổng hợp thêm kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của hội đồng trường/hội đồng đại học đối với chủ tịch hội đồng trường/chủ tịch hội đồng đại học, hiệu trưởng/giám đốc), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức. Xin ý kiến của thứ trưởng phụ trách.

   - Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

   Bộ trưởng tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này và ý kiến tham mưu của Vụ Tổ chức cán bộ quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đối với viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức của Bộ trưởng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn