Thời gian đi nghĩa vụ quân sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/11/2022

Thời gian đi Nghĩa vụ quân sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Phụ cấp thâm niên của giáo viên có tính đóng bảo hiểm xã hội không? Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được sử dụng từ nguồn nào? 

Chào anh chị Luật sư. Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang là giáo viên giảng dạy tại trường THPT. Tôi nghe nói đang trong đợt tuyển Nghĩa vụ quân sự và tôi có thắc mắc là nếu như tôi được kêu gọi, đủ điều kiện tham gia Nghĩa vụ quân sự thì thời gian tham gia Nghĩa vụ quân sự có được tính là thời gian hưởng phụ cấp thâm niên không? 

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • Thời gian đi nghĩa vụ quân sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không?

   Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, theo đó:

   Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

   a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

   b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

   c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

   d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

   Theo đó, khi bạn đang giảng dạy tại trường trung học phổ thông và đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên mà bị gọi đi tham gia nghĩa vụ quân sự thì khoảng thời gian tham gia nghĩa vụ của bạn vẫn được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên.

   2. Phụ cấp thâm niên của giáo viên có tính đóng bảo hiểm xã hội không?

   Theo Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định mức phụ cấp thâm niên, cụ thể như sau:

   1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

   2. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

   3. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:

   Mức tiền phụ cấp thâm niên

   =

   Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

   x

   Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ

   x

   Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

   Như vậy, phụ cấp thâm niên giáo viên sẽ được dùng để tính đóng các khoản như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

   3. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được sử dụng từ nguồn nào?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định nguồn kinh phí thực hiện, như sau:

   1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo, cụ thể:

   a) Đối với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

   b) Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

   c) Đối với các cơ sở giáo dục công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

   Với quy định này thì nguồn kinh phí dùng để thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được sử dụng từ các nguồn được nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn