Năm nhất đại học có điểm trung bình 1.5 có bị cảnh báo học tập không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/05/2021

Em nghe mọi người nói sinh viên đại học có điểm trung bình thấp thì sẽ bị cảnh báo học tập. Vậy em là sinh viên nhất đại học có điểm trung bình 1.5 thì đã bị cảnh báo chưa ạ?

  • Năm nhất đại học có điểm trung bình 1.5 có bị cảnh báo học tập không?
   (ảnh minh họa)
  • Hiện nay, theo Khoản 6 Điều 1 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT quy định về cảnh báo học tập đối với sinh viên đại học như sau:

   Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên được dựa trên các điều kiện sau:

   - Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;

   - .....

   Theo quy định hiện hành, nếu SV năm nhất có điểm trung bình chung dưới 1.20 thì bị cảnh báo kết quả học tập.

   Sắp tới, theo Điểm c Khoản 1 Điều 11 Quy chế đạo tạo trình độ Đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 03/05/2021) quy định vấn đề cảnh báo học tập như sau:

   Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo học tập dựa trên một số điều kiện như sau:

   Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

   Thời gian tới, SV năm nhất có điểm trung bình chung dưới 1.20 sẽ bị cảnh báo học tập.

   => Như vậy, trường hợp của bạn là SV năm nhất có điểm trung bình chung dưới 1.5, mà cụ thể là dưới 1.2 thì sẽ bị cảnh bảo kết quả học tập.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn