Mức học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 là bao nhiêu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/12/2022

Mức thu học phí đối với các cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm học 2022-2023 là bao nhiêu? Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2022- 2023 là bao nhiêu? Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập năm học 2022-2023 là bao nhiêu? Hoạt động đảm bảo hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 được hướng dẫn như thế nào?

Mong được giải đáp. Tôi cảm ơn!

  • Mức thu học phí đối với các cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm học 2022-2023 là bao nhiêu?

   Căn cứ theo quy định tại Mục 1 Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2022' onclick="vbclick('85740', '384966');" target='_blank'>Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2022 quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm học 2022-2023 như sau:

   Để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau:

   1. Đối với học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập:

   a) Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

   Theo đó, đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thì giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

   Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

   Hình từ Internet

   Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2022- 2023 là bao nhiêu?

   Căn cứ theo quy định tại Mục 1 Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2022' onclick="vbclick('85740', '384966');" target='_blank'>Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2022 quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2022- 2023 như sau:

   b) Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

   c) Khuyến khích các địa phương bố trí ngân sách tăng chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục.

   Theo đó, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

   Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập năm học 2022-2023 là bao nhiêu?

   Căn cứ theo quy định tại Mục 2 Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2022' onclick="vbclick('85740', '384966');" target='_blank'>Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2022 quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập năm học 2022-2023 như sau:

   2. Đối với học phí của các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do cơ sở giáo dục đã ban hành theo quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nhà nước cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đã quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

   Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do cơ sở giáo dục đã ban hành theo quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

   Nhà nước cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đã quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

   Hoạt động đảm bảo hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 được hướng dẫn như thế nào?

   Căn cứ theo quy định tại Mục 3 Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2022' onclick="vbclick('85740', '384966');" target='_blank'>Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2022 quy định về hoạt động đảm bảo hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 theo đó:

   Nhà nước khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện việc hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 đối với học sinh, sinh viên đang theo học các ngành, nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề bị tác động do dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 01 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

   Trân trọng!
  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn