Điều kiện để đạt học sinh giỏi (Mới nhất)

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/07/2021

Đối với học sinh THCS, THPT: Nhờ tư vấn điều kiện để đạt học sinh giỏi mới nhất ạ.

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Khoản 6 Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT có quy định về tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học, theo đó:

   Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

   b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

   c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

   ...

   Như vậy, nếu học sinh muốn đạt học sinh giỏi thì cả năm học phải đạt tất cả các điều kiện sau:

   + Điểm trung bình tất cả các môn học từ 8,0 trở lên;

   + Toán, Văn, Ngoại ngữ có ít nhất 01 môn từ 8,0 trở lên;

   + Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

   + Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

   Lưu ý: Trường hợp học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn