Đang bị kỷ luật thì có được cử ra nước ngoài giảng dạy không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/04/2022

Đang bị kỷ luật thì có được cử ra nước ngoài giảng dạy không? Quyền của công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy? Cơ quan tôi đang tuyển chọn người để đo nước ngoài giảng dạy, tôi có bị kỷ luật thì liệu có được cử ra nước ngoài giảng dạy không? Nhờ anh/chị giải đáp.

  • Đang bị kỷ luật thì có được cử ra nước ngoài giảng dạy không?
   (ảnh minh họa)
  • Đang bị kỷ luật thì có được cử ra nước ngoài giảng dạy không?

   Căn cứ Điều 17 Nghị định 86/2021/NĐ-CP có quy định về tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy như sau:

   1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt (do cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận).

   2. Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   3. Có trình độ, năng lực phù hợp với nội dung, chương trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài.

   4. Đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại nước ngoài.

   5. Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử ra nước ngoài.

   Như vậy, nếu bạn đang trong thời gian bị kỷ luật thì sẽ không đủ tiêu chuẩn để được cử ra nước ngoài giảng dạy.

   Quyền của công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy

   Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Nghị định này quyền của công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy như sau:

   a) Được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận, pháp luật và thông lệ quốc tế trong thời gian giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật ở nước ngoài;

   b) Được chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản khác của cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận;

   c) Trong trường hợp là người của cơ quan, tổ chức có hưởng ngân sách nhà nước thì được hưởng tiền lương, tiền công, thu nhập khác, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác trên cơ sở thống nhất với cơ quan quản lý trực tiếp và được cơ quan cử đi tiếp nhận quay trở lại công tác sau khi hoàn thành công việc ở nước ngoài.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn