Chính thức: Thí sinh xác nhận nhập học đại học trực tuyến từ 22/8/2023?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/08/2023

Xin hỏi: Khi nào thí sinh được xác nhận nhập học đại học trực tuyến?- Câu hỏi của bạn Thy (Đà Nẵng).

  • Chính thức: Thí sinh xác nhận nhập học đại học trực tuyến từ 22/8/2023?

   Ngày 08/8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3996/BGDĐT-GDĐH năm 2023 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

   Tại Công văn 3996/BGDĐT-GDĐH năm 2023 Bộ GDĐT có hướng dẫn thời gian xác nhận nhập học và nhập học như sau:

   - Tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống, thời gian từ ngày 22/8 đến trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023.

   - Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8/2023.

   - Không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

   Chính thức: Thí sinh xác nhận nhập học đại học trực tuyến từ 22/8/2023? (Hình từ Internet)

   Trong trường hợp nào thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định thì cơ sở đào tạo vẫn có thể xem xét tiếp nhận vào học?

   Tại Điều 21 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về xử lý thí sinh không xác nhận nhập học đại học trong thời hạn như sau:

   Thông báo kết quả và xác nhận nhập học

   1. Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.

   2. Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.

   3. Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định:

   a) Nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận;

   b) Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau;

   c) Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

   4. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

   Như vậy, thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định vẫn có thể được cơ sở đào tạo xem xét tiếp nhận vào học trong trường hợp:

   - Do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên;

   - Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra.

   Thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung vào các trường đại học là khi nào?

   Tại Tiểu mục 9 Mục 1 Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH năm 2023 hướng dẫn về thời gian tổ chức xét tuyển bổ sung của các trường đại học như sau:

   Đối với thí sinh

   ...

   9. Từ ngày 07/9/2023 đến tháng 12/2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của CSĐT, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của CSĐT (nếu CSĐT xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được Hiệu trưởng/Giám đốc CSĐT cho phép không nhập học).

   ...

   Như vậy, nếu trường đại học có nhu cầu xét tuyển bổ sung sẽ thực hiện đăng tải thông tin xét tuyển bổ sung lên trang website tuyển sinh của trường. Thí sinh có nhu cầu được xét tuyển vào đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 07/9/2023 đến tháng 12/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn