Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm gì trong việc tổ chức xét chọn Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/03/2020

Liên quan đến việc tổ chức xét chọn Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động tôi muốn biết trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện giải thưởng? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Khoản 1 Điều 12 Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động ban hành kèm theo Quyết định 1717/QĐ-TLĐ năm 2019' onclick="vbclick('68ECC', '318181');" target='_blank'>Quyết định 1717/QĐ-TLĐ năm 2019 quy định trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

   - Chủ trì, thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ký ban hành các văn bản hành chính liên quan đến công tác xét chọn và tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, giới thiệu, cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Hội đồng xét chọn và Tổ giúp việc.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn