Tổng công ty Giấy Việt Nam được tổ chức theo mô hình như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 19/12/2022

Tổng công ty Giấy Việt Nam được tổ chức theo mô hình thế nào? Trụ sở chính của Tổng công ty Giấy Việt Nam được đặt ở đâu? Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Tổng công ty Giấy Việt Nam được quy định ra sao?

Mong nhận được phản hồi sớm.

  • Tổng công ty Giấy Việt Nam được tổ chức theo mô hình thế nào?

   Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 1 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022 có quy định về Tổng công ty Giấy Việt Nam như sau:

   Giải thích từ ngữ
   1. Trong Điều lệ này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
   ...
   c) Tổng công ty Giấy Việt Nam” sau đây gọi tắt là VINAPACO là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Quyết định số 983/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

   Theo đó, Tổng công ty Giấy Việt Nam hay còn được gọi là VINAPACO là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

   Tổng công ty Giấy Việt Nam được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Quyết định số 983/QĐ-TTg năm 2010.

   Trụ sở chính của Tổng công ty Giấy Việt Nam được đặt ở đâu?

   Theo Điều 2 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022 quy định về tên gọi, trụ sở chính của Tổng công ty như sau:

   Tên gọi, trụ sở chính của VINAPACO
   1. Tên Tổng Công ty
   Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
   Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY GIẤY VỆT NAM
   Tên tiếng Anh: VIET NAM PAPER CORPORATION
   Tên viết tắt: VINAPACO
   2. Trụ sở chính: số 25A phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
   Địa điểm kinh doanh: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
   3. Điện thoại: (84) 024. 38247773
   Fax: (84) 024. 38260381
   E-mail: vp.hn@vinapaco.com.vn
   Website: www.vinapaco.com.vn

   Theo đó, trụ sở chính của Tổng công ty Giấy Việt Nam: số 25A phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

   Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Tổng công ty Giấy Việt Nam được quy định ra sao?

   Theo quy định Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022 quy định hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Tổng công ty Giấy Việt Nam, cụ thể như sau:

   Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của VINAPACO
   1. VINAPACO là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.
   2. VINAPACO có:
   a) Tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này;
   b) Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con và công ty liên kết trong phạm vi số vốn do VINAPACO đầu tư;
   c) Quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của VINAPACO theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, Tổng công ty Giấy Việt Nam có:
   - Tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này;
   - Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con và công ty liên kết trong phạm vi số vốn do VINAPACO đầu tư;
   - Quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của VINAPACO theo quy định của pháp luật.

   Vốn điều lệ của Tổng công ty Giấy Việt Nam là bao nhiêu?

   Theo Điều 5 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022 quy định thì:

   Vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ

   Vốn điều lệ của VINAPACO là: 1.213.000.000.000 đồng (một nghìn hai trăm mười ba tỷ đồng).

   Việc điều chỉnh vốn Điều lệ của VINAPACO theo quy định của pháp luật

   Như vậy, vốn điều lệ của Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) là 1.213.000.000.000 đồng (một nghìn hai trăm mười ba tỷ đồng).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn