Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định mới nhất được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/11/2022

Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định mới nhất được quy định như thế nào? Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần theo quy định mới bao gồm những gì? Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh theo quy định mới gồm những gì?

  • Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định mới nhất được quy định như thế nào?

   Tôi có dự định thành lập công ty TNHH từ năm sau. Vậy tôi muốn hỏi tôi cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì? Cảm ơn!

   Trả lời:

   Tại Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020' onclick="vbclick('68525', '380373');" target='_blank'>Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

   1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

   2. Điều lệ công ty.

   3. Danh sách thành viên.

   4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

   - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

   - Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

   Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

   - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

   Như vậy, khi thành lập công ty TNHH từ năm sau thì bạn cần chuẩn bị một trong các giấy tờ nói trên.

   Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần theo quy định mới bao gồm những gì?

   Chúng tôi dự định lập công ty cổ phần sau đợt dịch này. Vậy chúng tôi phải chuẩn bị hồ sơ nào?

   Trả lời:

   Tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020' onclick="vbclick('68525', '380373');" target='_blank'>Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ đăng ký công ty cổ phần gồm:

   1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

   2. Điều lệ công ty.

   3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

   4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

   - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

   - Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

   Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

   - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

   Như vậy, khi thành lập doanh nghiệp từ năm sau bạn phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nêu trên.

   Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh theo quy định mới gồm những gì?

   Được biết là đã có Luật Doanh nghiệp mới thay thế Luật Doanh nghiệp 2014. Vậy tôi muốn hỏi theo Luật mới này thì hồ sơ đăng ký công ty hợp danh gồm những gì?

   Trả lời:

   Ở góc độ pháp lý, thành lập doanh nghiệp là việc thực hiện các thủ tục pháp lý trên mặt giấy tờ tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp sẽ không giống nhau.

   Tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2020' onclick="vbclick('68525', '380373');" target='_blank'>Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ đăng ký công ty hợp danh gồm những giấy tờ sau:

   1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

   2. Điều lệ công ty.

   3. Danh sách thành viên.

   4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

   5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

   Như vậy, theo quy định mới thì hồ sơ đăng ký công ty hợp danh bao gồm những giấy tờ trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn