Công ty trách nhiệm hữu hạn có tối đa bao nhiêu lao động?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 08/07/2022

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tối đa bao nhiêu lao động? Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn có cần bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên công ty hay không?

Tôi dự định cùng vài người bạn gọi vốn thành lập công ty nhưng chưa nắm rõ một số vấn đề. Cho tôi xin hỏi công ty TNHH có giới hạn số lao động không? Và nếu công ty trên 100 lao động thì còn giữ công ty TNHH không hay phải chuyển đổi hình thức sang các loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn hơn? Và hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn có cần bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên công ty hay không? Xin cảm ơn!

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn có tối đa bao nhiêu lao động?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

   Căn cứ Khoản 1 Điều 74 Luật này quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

   Theo đó, công ty TNHH không giới hạn số lao động làm việc tại công ty. Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng, tình hình sản xuất, kinh doanh, công ty xác định số lao động làm việc phù hợp cho mình. Công ty TNHH chỉ giới hạn về số lượng thành viên (người tham gia góp vốn thành lập công ty) tuỳ theo loại công ty TNHH mà giới hạn số lượng lao động. Và nếu công ty trên 100 lao động thì cũng không ảnh hưởng đến loại hình của công ty.

   Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn có cần bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên công ty hay không?

   Căn cứ Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

   1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

   2. Điều lệ công ty.

   3. Danh sách thành viên.

   4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

   a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

   b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

   Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

   c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

   Theo đó, hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn cần bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên công ty.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn