Hồ sơ đăng ký công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/02/2022

Hồ sơ đăng ký công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định như thế nào? Mong được anh/chị hướng dẫn.

  • Hồ sơ đăng ký công nhận cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   Căn cứ Tiết 1 Tiểu mục II Mục C phụ lục tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm Quyết định 58/QĐ-BNN-QLDN năm 2022' onclick="vbclick('7A368', '359485');" target='_blank'>Quyết định 58/QĐ-BNN-QLDN năm 2022 có quy định về hồ sơ đăng ký công nhận cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm các thành phần như sau:

   - Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên (theo Mẫu 01).

   - Sơ yếu lý lịch mô tả thông tin chi tiết về cá nhân, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng,...v.v theo các tiêu chí nêu tại khoản 1 Mục C.

   - Bản sao hợp lệ (trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các giấy tờ, văn bản, chứng chỉ,...v.v liên quan đến các thông tin đã kê khai (Kèm theo bản gốc để đối chiếu).

   - Bản kê khai về năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn (theo biểu 01).

   Hồ sơ đăng ký công nhận tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   Căn cứ Tiết 2 Tiểu mục II Mục C phụ lục tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm Quyết định 58/QĐ-BNN-QLDN năm 2022' onclick="vbclick('7A368', '359485');" target='_blank'>Quyết định 58/QĐ-BNN-QLDN năm 2022 có quy định về hồ sơ đăng ký công nhận tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm các thành phần như sau:

   - Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên (theo Mẫu 02).

   - Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của tổ chức tư vấn: theo các tiêu chí nêu tại khoản 2 Mục C.

   - Bản sao hợp lệ (trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; các giấy tờ, văn bản, chứng chỉ,...v.v liên quan đến các thông tin đã kê khai.

   - Bản kê khai về năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn (theo biểu 02).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn