Công ty TNHH có được phát hành trái phiếu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/07/2021

Cho hỏi theo quy định thì công ty TNHH có được phát hành trái phiếu không? Nhờ tư vấn.

  • Công ty TNHH có được phát hành trái phiếu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

   Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có được phát hành trái phiếu hay không?

   Căn cứ Khoản 4 Điều 46 và Khoản 4 Điều 74 Luật này có quy định:

   Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

   Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

   Theo quy định thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đều được phép phát hành trái phiếu theo quy định. Như vậy, có thể kết luận rằng công ty TNHH được phát hành trái phiếu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn