Trách nhiệm của Học viện Tư pháp khi tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/05/2021

Xin được hỏi, trách nhiệm của Học viện Tư pháp khi tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng được quy định như thế nào?

  • Theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định về ổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ bao gồm:

   - Hội công chứng viên;

   - Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;

   - Học viện Tư pháp.

   Và tại Điều 16 Thông tư này thì Học viện Tư pháp khi tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ có trách nhiệm sau đây:

   - Xây dựng và công bố kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ của tổ chức mình trước ngày 30 tháng 01 hàng năm;

   - Chuẩn bị nội dung, chương trình, các điều kiện cần thiết khác và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch đã công bố;

   - Cấp giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng (Mẫu TP-CC-11);

   - Thu, quản lý, sử dụng chi phí thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;

   - Lập và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức danh sách công chứng viên đã tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tại tổ chức mình theo từng năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn