Quy tắc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xã hội của Thừa phát lại như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/11/2022

Quy tắc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xã hội của Thừa phát lại như thế nào? Quy tắc bảo đảm thượng tôn pháp luật, độc lập, khách quan, tôn trọng sự thật của Thừa phát lại như thế nào? Quy tắc tôn trọng, bảo vệ uy tín, thanh danh nghề nghiệp của Thừa phát lại được quy định như thế nào? Quy tắc rèn luyện, tu dưỡng bản thân của Thừa phát lại được quy định như thế nào? Quy tắc Bảo mật thông tin, bảo quản hồ sơ công việc của thừa phát lại được quy định như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn theo quy định mới nhất, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Quy tắc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xã hội của Thừa phát lại như thế nào?

   Tại Điều 1 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BTP' onclick="vbclick('7B99E', '381039');" target='_blank'>Thông tư 08/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 22/12/2022) có quy định về quy tắc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xã hội của Thừa phát lại như sau:

   Thừa phát lại có nghĩa vụ trung thành, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; bằng hoạt động nghề nghiệp của mình góp phần bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

   2. Quy tắc bảo đảm thượng tôn pháp luật, độc lập, khách quan, tôn trọng sự thật của Thừa phát lại như thế nào?

   Tại Điều 2 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BTP' onclick="vbclick('7B99E', '381039');" target='_blank'>Thông tư 08/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 22/12/2022) có quy định về quy tắc bảo đảm thượng tôn pháp luật, độc lập, khách quan, tôn trọng sự thật của Thừa phát lại như sau:

   1. Thừa phát lại phải thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, tự giác tuân thủ quy định của Quy tắc này trong hành nghề.

   2. Thừa phát lại phải thực hiện công việc được giao chính xác, đầy đủ, trách nhiệm và có thái độ độc lập, khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật.

   3. Quy tắc tôn trọng, bảo vệ uy tín, thanh danh nghề nghiệp của Thừa phát lại được quy định như thế nào?

   Tại Điều 3 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BTP' onclick="vbclick('7B99E', '381039');" target='_blank'>Thông tư 08/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 22/12/2022) có quy định về quy tắc tôn trọng, bảo vệ uy tín, thanh danh nghề nghiệp của Thừa phát lại được quy định như sau:

   1. Thừa phát lại có trách nhiệm tôn trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp.

   2. Thừa phát lại phải ứng xử văn minh, lịch sự trong hành nghề; lành mạnh trong lối sống để nhận được sự tôn trọng, tin cậy và vinh danh của đồng nghiệp, người yêu cầu và xã hội về bản thân và nghề nghiệp của mình.

   3. Thừa phát lại phải mặc trang phục theo quy định, đeo thẻ Thừa phát lại khi hành nghề.

   4. Quy tắc rèn luyện, tu dưỡng bản thân của Thừa phát lại được quy định như thế nào?

   Tại Điều 4 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BTP' onclick="vbclick('7B99E', '381039');" target='_blank'>Thông tư 08/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 22/12/2022) có quy định về quy tắc rèn luyện, tu dưỡng bản thân của Thừa phát lại được quy định như sau:

   1. Thừa phát lại phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; chủ động học hỏi để trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, góp phần nâng cao chất lượng công việc, phục vụ người yêu cầu.

   2. Thừa phát lại phải tận tâm với công việc; sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đầy đủ các yêu cầu hợp pháp của cá nhân, tổ chức, bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

   5. Quy tắc Bảo mật thông tin, bảo quản hồ sơ công việc của thừa phát lại được quy định như thế nào?

   Tại Điều 5 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BTP' onclick="vbclick('7B99E', '381039');" target='_blank'>Thông tư 08/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 22/12/2022) có quy định về quy tắc bảo mật thông tin, bảo quản hồ sơ công việc của thừa phát lại được quy định như sau:

   1. Thừa phát lại có trách nhiệm giữ bí mật, hướng dẫn thư ký nghiệp vụ, nhân viên của Văn phòng mình giữ bí mật các thông tin trong hồ sơ công việc và tất cả thông tin biết được về nội dung công việc trong và sau khi giải quyết yêu cầu. Trường hợp cung cấp thông tin về việc thực hiện công việc cho người khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của người yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   2. Thừa phát lại có trách nhiệm bảo quản cẩn thận hồ sơ công việc trong quá trình giải quyết các yêu cầu, bàn giao đầy đủ hồ sơ công việc để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn