Ngoài Học viện Tư pháp thì có tổ chức nào bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/04/2021

Ngoài Học viện Tư pháp thì có tổ chức nào bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm hay không?

  • Theo Khoản 1 Điều 13 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định về tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

   1. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ bao gồm:

   a) Hội công chứng viên;

   b) Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;

   c) Học viện Tư pháp.

   Như vậy, ngoài học viện Tư pháp thì còn có Hội công chứng viên; Hiệp hội công chứng viên Việt Nam có thể thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn