Không gia nhập Đoàn luật sư có bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/09/2021

Tôi muốn hỏi, khi được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà người đó không gia nhập đoàn luật sư nào cả. Như vậy, có bị thu hồi thẻ không?

  • Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 ' onclick="vbclick('25489', '348766');" target='_blank'>Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định như sau:

   Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   - Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

   - ...

   - Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

   Như vậy, vấn đề thu hồi thẻ luật sư còn tùy thuộc vào thời gian, ở đây quy định là trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư không gia nhập Đoàn luật sư mới bị thu hồi thẻ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn