Được thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo nguyện vọng hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 31/03/2022

Được thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo nguyện vọng hay không? Kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát có được miễn tập sự hành nghề luật sư hay không? Giảng viên sẽ được giảm một nửa thời gian tập sự hành nghề luật sư?

  • Được thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo nguyện vọng hay không?

   Trường hợp người có chứng chỉ hành nghề luật sư, nhưng muốn từ bỏ nghề theo nguyện vọng và đi kinh doanh thì liệu có thể thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đó không?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư như sau:

   Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   - Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

   - ......

   - Thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng.

   Như vậy, trong trường hợp theo nguyện vọng không muốn hành nghề nữa thì sẽ được thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định.

   Kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát có được miễn tập sự hành nghề luật sư hay không?

   Em được biết người là kiểm tra viên cao cấp thì mới được miễn tập sự hành nghề luật sư. Nhưng em thắc mắc liệu kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát công tác được 4 năm có được miễn tập sự hành nghề luật sư hay không?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định về người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư như sau:

   1. Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên cao cấp, điều tra viên trung cấp, giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật, thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra Viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật được miễn tập sự hành nghề luật sư.

   2. Người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư.

   3. Người có thời gian công tác ở các ngạch chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm tra viên ngành Tòa án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát từ mười năm trở lên thì được giảm một nửa thời gian tập sự hành nghề luật sư.”

   Như vậy, theo quy định thì đối với kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát như trên sẽ được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư chứ không được miễn.

   Giảng viên sẽ được giảm một nửa thời gian tập sự hành nghề luật sư?

   Thưa luật sư trường hợp giảng viên trong lĩnh vực pháp luật hơn 10 năm thì trong quá trình tập sự luật sư sẽ được giảm một nửa thời gian tập sự đúng không?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định như sau:

   - Người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư gồm có:

   + .......

   + Người có thời gian công tác ở các ngạch chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm tra viên ngành Tòa án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát từ mười năm trở lên thì được giảm một nửa thời gian tập sự hành nghề luật sư.

   Do đó, trường hợp giảng viên trong lĩnh vực pháp luật có thời gian công tác từ 10 năm trở lên thì được giảm một nửa thời gian tập sự hành nghề luật sư.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn