Chứng minh nhân dân bị cắt góc có được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/05/2022

Chứng minh nhân dân bị cắt góc có được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao hay không? Trường hợp nào thì được gia hạn thời gian chứng thực bản sao từ bản chính? Chào anh chị, cho tôi hỏi vừa rồi tôi có đi làm căn cước công dân, sau khi nhận được căn cước thì chứng minh nhân dân tôi bị cắt góc, anh chị cho tôi hỏi khi bị cắt góc thì chứng minh nhân dân có được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

  • Chứng minh nhân dân bị cắt góc có được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao hay không?

   Tại Điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP có quy định về bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao như sau:

   1. Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.

   2. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.

   3. Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.

   4. Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

   5. Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

   6. Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, có thể xác định chứng minh nhân dân bị cắt góc là bản chính bị hư hỏng. Chính vì vậy, không thể dùng Chứng minh nhân dân làm cơ sở để chứng thực bản sao.

   Trường hợp nào thì được gia hạn thời gian chứng thực bản sao từ bản chính?

   Tại Điều 21 Nghị định 23/2015/NĐ-CP có quy định về gia hạn thời gian chứng thực bản sao từ bản chính như sau:

   Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại Điều 7 của Nghị định này thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

   Như vậy, trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu thì có thể gia hạn thời gian chứng thực bản sao từ bản chính.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn