Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì cũng bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/09/2021

Trường hợp luật sư cũng đồng thời hành nghề Quản tài viên, khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì cũng bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có đúng không?

  • Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì cũng bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên?
   (ảnh minh họa)
  • Khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì không còn được xem là luật sư nữa. Theo Điều 12 Luật Phá sản 2014' onclick="vbclick('3A431', '347723');" target='_blank'>Điều 12 Luật Phá sản 2014 có quy định về điều kiện hành nghề Quản tài viên thì luật sư là một trong những người được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và có thể hành nghề này.

   Khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư (không còn là luật sư) thì điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên không còn đáp ứng nữa.

   Ngoài ra, Điểm c Khoản 1 Điều 15 Luật này cũng quy định: Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

   ...

   c) Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, kiểm toán viên;

   Như vậy, khi bị hu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì cũng bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn