Về ưu đãi trong đấu thầu

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016
Ông Trần Đăng Tuân phản ánh, tại khoản 4, Điều 14 về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, Luật Đấu thầu quy định: "Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo một trong hai cách sau đây: - Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi; - Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi". Theo ông Tuân hiểu, việc ưu đãi chỉ được thực hiện trong quá trình xét thầu và bằng 1 trong 2 phương pháp: cộng tiền hoặc cộng điểm. Nhưng tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về ưu đãi với đấu thầu trong nước quy định: "Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu". Ông Tuân hỏi, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã quy định ưu đãi (cho nhà thầu cấp nhỏ) và nhà thầu lớn có được tham gia đấu thầu không? Quy định nêu trên của Nghị định 63/2014/NĐ-CP có phù hợp Luật Đấu thầu không?
  • Tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

   Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, đối với các gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng thì chỉ các nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp được phép tham gia đấu thầu.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn