Có bằng cao đẳng thì có được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 20/09/2021

Em có bằng cao đẳng ngành xây dựng thì có được xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hay không ạ? Cảm ơn luật sư.

  • Có bằng cao đẳng thì có được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP' onclick="vbclick('71F53', '349172');" target='_blank'>Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong đó:

   Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

   - Hạng I; Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

   - Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

   - Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

   Như vậy, đối với trình độ cao đẳng thì vẫn có thể được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nếu có trình độ chuyên môn phù hợp và thời gian kinh nghiệm thanh gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ từ 03 năm trở lên (lưu ý: không xét đến các tiêu chuẩn khác).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn