Chính thức: Công an cấp xã sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ 15/08/2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/07/2023

Xin hỏi: Từ 15/08/2023, Công an cấp xã sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự với các cơ sở kinh doanh nào?- Câu hỏi của anh Tài (Tp.HCM).

  • Từ ngày 15/8/2023, Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh nào?

   Tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 56/2023/NĐ-CP có quy định công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh như sau:

   - Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô từ 10 đến 20 phòng;

   - Cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ karaoke;

   - Kinh doanh dịch vụ xoa bóp;

   - Kinh doanh dịch vụ cầm đồ;

   - Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh khí;

   - Cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in;

   - Đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức cấp huyện.

   Lưu ý: Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh không được áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

   Chính thức: Công an cấp xã sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ 15/08/2023? (Hình từ Internet)

   Chính thức: Công an cấp xã sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ 15/08/2023?

   Tại Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 56/2023/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền của công an cấp xã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh như sau:

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

   ...

   7. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 24 như sau:

   “4. Công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh, bao gồm: Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng, cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh.”

   Như vậy, từ ngày 15/08/2023, công an cấp xã sẽ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh đối với:

   - Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng;

   - Cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh.

   Cơ sở kinh doanh nào sẽ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự?

   Tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 56/2023/NĐ-CP có quy định Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh sau:

   - Cơ sở kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ;

   - Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (trừ kinh doanh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ);

   - Kinh doanh dịch vụ nổ mìn; kinh doanh dịch vụ lưu trú được xếp hạng từ 05 sao trở lên;

   - Kinh doanh công cụ hỗ trợ; kinh doanh súng bắn sơn (trử cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn);

   - Kinh doanh casino;

   - Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

   - Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ;

   - Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an.

   Lưu ý: Nghị định 56/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/08/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn