Trước ngày 30/09/2023 sẽ chấm dứt tình trạng SIM rác, SIM có thông tin thuê bao không đúng?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/09/2023

Xin hỏi: Trước ngày 30/09/2023 sẽ chấm dứt tình trạng SIM rác, SIM có thông tin thuê bao không đúng phải không?- Câu hỏi của anh Thế (Tp.HCM).

  • Trước ngày 30/09/2023 sẽ chấm dứt tình trạng SIM rác, SIM có thông tin thuê bao không đúng?

   Ngày 10/09/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP năm 2023 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08/2023 trong đó bao gồm một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023; ngoài ra giao nhiệm vụ đối với các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

   Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp thực hiện chấm dứt tình trạng SIM rác như sau:

   20. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

   ...

   c) Định kỳ hằng tháng xây dựng, trình Chính phủ Báo cáo chuyển đổi số quốc gia với nội dung về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số (thay thế “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử”).

   d) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí chủ lực tăng cường thông tin đậm nét về các quyết sách của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, tạo đà phát triển KTXH.

   đ) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để giải quyết dứt điểm tình trạng SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định (SIM rác) trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.

   e) Khẩn trương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về đề xuất ban hành Chương trình quốc gia về hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng công nghệ số để đổi mới quản trị và sản xuất kinh doanh và thống nhất cơ quan chủ trì xây dựng Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2023.

   Như vậy, một trong những yêu cầu trọng tâm mà Chính phủ có yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an đó là trước ngày 30/09/2023 phải giải quyết chấm dứt tình trạng SIM rác (tình trạng SIM rác có thể hiểu là SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định).

   Trước ngày 30/09/2023 sẽ chấm dứt tình trạng SIM rác, SIM có thông tin thuê bao không đúng? (Hình từ Internet)

   Thông tin thuê bao có những nội dung gì?

   Tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 49/2017/NĐ-CP, thông tin thuê bao có những nội dung như sau:

   (1) Số thuê bao.

   (2) Đối tượng sử dụng cho từng số thuê bao:

   - Đối với cá nhân: cho bản thân; cho con đẻ, con nuôi dưới 14 tuổi; cho người được giám hộ; cho thiết bị.

   - Đối với tổ chức: cho các cá nhân thuộc tổ chức; cho thiết bị.

   (3) Thông tin trên giấy tờ tùy thân của cá nhân, bao gồm:

   - Họ và tên;

   - Ngày tháng năm sinh;

   - Quốc tịch;

   - Số, ngày cấp, cơ quan cấp hoặc nơi cấp giấy tờ tùy thân: CMND/CCCD..

   - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người có quốc tịch Việt Nam).

   (4) Thông tin trên giấy tờ của tổ chức, bao gồm:

   - Tên tổ chức;

   - Địa chỉ trụ sở giao dịch;

   - Thông tin trên giấy tờ tùy thân của người đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và thông tin trên giấy tờ tùy thân của mỗi cá nhân thuộc tổ chức tương ứng với số thuê bao mà tổ chức giao cho cá nhân đó sử dụng (trường hợp tổ chức giao cho người sử dụng).

   (5) Bản số hóa toàn bộ các giấy tờ của cá nhân, tổ chức đã xuất trình khi đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

   (6) Ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (đối với dịch vụ viễn thông di động).

   - Bản số hóa bản xác nhận thông tin thuê bao hoặc bản xác nhận thông tin thuê bao có chữ ký điện tử (đối với dịch vụ viễn thông di động trả trước).

   (7) Hình thức thanh toán giá cước: trả trước hoặc trả sau.

   (8) Họ tên nhân viên giao dịch.

   - Thời gian thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

   - Thời gian thực hiện mỗi lần cập nhật thông tin thuê bao (đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức cập nhật lại thông tin thuê bao).

   - Địa chỉ và số điện thoại liên hệ của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

   Đăng ký thông tin thuê bao ở địa điểm nào?

   Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 49/2017/NĐ-CP, việc đăng ký thông tin thuê bao được thực hiện thông qua giao kết hợp đồng theo mẫu về việc sử dụng thông tin thuê bao và thực hành tại các địa điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, cụ thể:

   - Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có địa chỉ xác định do doanh nghiệp viễn thông thiết lập.

   - Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu động do doanh nghiệp viễn thông thiết lập.

   - Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn