Công ty đại chúng có được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/07/2022

Công ty đại chúng có được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không? Điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng bao gồm những gì?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề này cần được giải đáp. Em là sinh viên năm cuối ngành chứng khoán của Đại học K. Em đang làm bài luận tốt nghiệp liên quan đến công ty đại chúng. Cho em hỏi là công ty đại chúng có thể chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng có được không ạ và điều kiện để chào bán là gì?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.

  • Công ty đại chúng có được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không?
   (ảnh minh họa)
  • Công ty đại chúng có được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không?

   Tại Điều 10 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

   1. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng bao gồm:

   a) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành;

   b) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành;

   c) Kết hợp hình thức quy định tại các điểm a, b khoản này;

   d) Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.

   2. Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng bao gồm:

   a) Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

   b) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán thêm chứng chỉ quỹ ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư.

   3. Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng.

   4. Tổ chức phát hành chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.

   Như vậy, theo quy định trên thì công ty đại chúng có thể chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

   Điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng bao gồm những gì?

   Theo Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng bao gồm:

   a) Đáp ứng quy định tại các điểm a, c, e, g, h và i khoản 1 Điều này;

   b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

   c) Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp;

   d) Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn