Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về dân số, kế hoạch hoá gia đình

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 20/12/2018

Trong giai đoạn từ 2008-2012, nếu Đảng viên vi phạm về dân số, kế hoạch hoá gia đình thì bị xử lý như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này?

Hiền Hồ (0909***)

  • Theo Điều 7 Quy định 94/QĐ-TW năm 2007' onclick="vbclick('10FB9', '275795');" target='_blank'>Điều 7 Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành thì nội dung này được quy định như sau: (Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 09-QĐ/TW năm 2011' onclick="vbclick('20758', '275795');" target='_blank'> Quyết định 09-QĐ/TW năm 2011)

   1- Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

   a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình;

   b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.

   2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

   3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

   Trên đây là nội dung quy định về việc xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quy định 94/QĐ-TW năm 2007.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn