Hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý quy định về chuyển đổi số ngành Hải quan giai đoạn năm 2021- 2025?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 01/12/2022

Hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý quy định về chuyển đổi số ngành Hải quan giai đoạn năm 2021- 2025? Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trong chuyển đổi số ngành Hải quan giai đoạn năm 2021- 2025? Triển khai mạnh mẽ các nội dung chuyển đổi số trong công tác quản lý nội ngành trong ngành Hải quan giai đoạn năm 2021- 2025?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • 1. Hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý quy định về chuyển đổi số ngành Hải quan giai đoạn năm 2021- 2025?

   Theo Tiểu tiết 3.3 Tiết 3 Mục IV Phần II kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 707/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định như sau:

   (i) thực hiện các thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; (ii) cung cấp các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; (iii) kết nối, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tạo thuận lợi cho thương mại.

   2. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trong chuyển đổi số ngành Hải quan giai đoạn năm 2021- 2025?

   Tại Tiểu tiết 3.2 Tiết 3 Mục IV Phần II kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 707/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định như sau:

   - Việc ban hành Nghị định nhằm tạo thuận lợi cho các bên tham gia vào quản lý, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; quản lý người và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh thông qua việc trao đổi thông tin, hồ sơ, chứng từ điện tử liên quan đến các đối tượng nêu trên. Nội dung của nghị định xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về trao đổi thông tin của tất cả các bên liên quan. Phạm vi của Nghị định không chỉ gói gọn trong việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước mà còn mở rộng ra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào quản lý cũng như các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh trong và ngoài nước, góp phần hiện thực hóa việc trao đổi thông tin giữa cơ quan chính phủ Việt Nam với cơ quan chính phủ các nước khác theo điều ước, thỏa thuận mà Việt Nam ký kết, gia nhập (đặc biệt là các FTA thế hệ mới) để tạo thuận lợi thương mại song vẫn đảm bảo kiểm soát, quản lý hiệu quả, hiệu lực.

   - Ban hành Nghị định nhằm giải quyết những bất cập về kết nối, chia sẻ thông tin. dữ liệu giữa các bộ, cơ quan đã được quy định tại một số nghị định chuyên ngành của Chính phủ cũng như nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia.

   - Ban hành Nghị định để bổ sung một số nội dung góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

   3. Triển khai mạnh mẽ các nội dung chuyển đổi số trong công tác quản lý nội ngành trong ngành Hải quan giai đoạn năm 2021- 2025?

   Căn cứ Tiểu tiết 4.1 Tiết 4 Mục IV Phần II kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 707/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định như sau:

   4.1. Các nội dung chuyển đổi số trong công tác quản lý nội ngành

   4.1.1. Số hóa công tác chỉ đạo điều hành

   - Triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số với Hệ thống chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

   - Phát triển hệ thống làm việc từ xa của Tổng cục Hải quan; họp và đào tạo trực tuyến.

   - Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hỗ trợ công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo các cấp thông qua hoạt động trợ lý ảo trên cơ sở phân tích dữ liệu lớn và AI.

   - Nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống quản lý điều hành, quản trị nội bộ cơ quan hải quan với mức độ tự động tối đa trên nền tảng trường số, tích hợp, liên thông và đồng bộ với hệ thống công nghệ thông tin nghiệp vụ hải quan, hệ thống Một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đáp ứng yêu cầu cơ quan hải quan số theo định hướng chung của Chính phủ số.

   - Hiện đại hóa công tác tiếp nhận, tham mưu và xử lý văn bản của Văn phòng Tổng cục theo hướng tự động hóa, ứng dụng tối đa công nghệ hiện đại 4.0 trong xử lý văn bản đi và đến, triển khai áp dụng chữ ký số trong các văn bản của cơ quan hải quan.

   - Số hóa, và quản lý trên hệ thống các văn bản đi, đến, tờ trình.. sử dụng chữ ký điện tử thay cho các bản ký tươi scan (trừ các văn bản mật).

   - Số hóa và quản lý trên hệ thống các báo cáo trong công tác quản lý nội ngành.

   - Quản lý lịch công tác, các cuộc họp trực tuyến và tài liệu họp.

   - Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin nội ngành (chat) phục vụ việc:

   + Trao đổi thông tin;

   + Báo cáo vướng mắc;

   + Hỗ trợ giải đáp vướng mắc;

   + Chỉ đạo điều hành;

   4.1.2. Số hóa công tác quản lý cán bộ

   - Số hóa hồ sơ cán bộ;

   - Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên hệ thống;

   - Quản lý các báo cáo liên quan đến công tác thi đua khen thưởng trên hệ thống.

   4.1.3. Số hóa công tác đào tạo, tập huấn

   - Xây dựng bài giảng điện tử, video tình huống thực tế, thư viện học liệu.

   - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đào tạo, tập huấn trực tuyến.

   - Hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến (LMS) và Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS).

   - Phát triển, hoàn thiện mô hình giả lập có tính chất mô phỏng toàn bộ chức năng của hệ thống quản lý hải quan mới và có chức năng lưu trữ các dữ liệu giả lập để phục vụ hoạt động thực hành, phục vụ công tác đào tạo thực hành hệ thống CNTT mới cho cán bộ, công chức, viên chức của Ngành và phục vụ đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp, Bộ, ngành và các Bên liên quan các nghiệp vụ khai báo liên quan đến doanh nghiệp.

   - Quản lý thi sát hạch năng lực cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

   4.1.4. Số hóa công tác quản lý tài chính nội ngành

   Quản lý trên hệ thống các nghiệp vụ:

   - Quản lý lương và các khoản chi con người

   - Quản lý ấn chỉ

   - Quản lý phân bổ dự toán

   - Quản lý tài sản

   - Quản lý các dự án xây dựng cơ bản và dự án ứng dụng CNTT.

   4.1.5. Số hóa công tác thanh tra kiểm tra

   Quản lý trên hệ thống các nghiệp vụ:

   - Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ;

   - Nhật ký các cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ;

   - Kết luận thanh tra, kiểm tra nội bộ;

   - Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra kiểm tra nội bộ.

   4.1.6. Triển khai áp dụng chữ ký số trong ngành Hải quan để thay thế văn bản giấy, phù hợp với yêu cầu sử dụng, giao dịch văn bản điện tử, hạn chế giấy tờ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn