Ủy viên Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về năng lực công tác như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/11/2022

Ủy viên Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về năng lực công tác như thế nào?Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn như thế nào? Quy định về độ tuổi của Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra sao?

Mong được giải đáp, cảm ơn!

  • 1. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về năng lực công tác như thế nào?

   Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có tiêu chuẩn về năng lực công tác như sau:

   2. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn

   Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   a) Về năng lực công tác

   - Có năng lực lãnh đạo, quản lý, tư duy sáng tạo nổi trội, mạnh dạn đổi mới; có quá trình rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, hoạt động công đoàn hoặc công tác Đảng, quản lý nhà nước, hoạt động của đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp trung ương và cấp địa phương.

   - Có tầm bao quát, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, giải quyết những vấn đề mới; đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo tập thể của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, tham gia xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

   2. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn như thế nào?

   Theo Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có tiêu chuẩn về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn như sau:

   b) Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn

   - Nhân sự là cán bộ chuyên trách tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, đại diện công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương phải giữ chức vụ cấp trưởng và đã có thời gian tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn từ đủ 01 năm trở lên (trừ trường hợp chủ tịch liên đoàn lao động cấp tỉnh đang tham gia ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; chủ tịch công đoàn ngành trung ương và tương đương đang tham gia ban cán sự đảng bộ, ngành trung ương).

   - Nhân sự tại các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương phải giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ trưởng hoặc tương đương trở lên.

   - Nhân sự tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải đang giữ chức danh chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, là ủy viên ban thường vụ công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương; đã tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đủ 1/2 nhiệm kỳ trở lên.

   3. Quy định về độ tuổi của Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra sao?

   Tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 độ tuổi của Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn như sau:

   1. Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn

   d) Về độ tuổi

   - Nhân sự là cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp, cán bộ công đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, nhân sự tại các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương phải đáp ứng yêu cầu về tuổi bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn.

   - Nhân sự trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước do cấp có thẩm quyền quyết định nhưng đảm bảo tại thời điểm giới thiệu ứng cử lần đầu tối đa không quá 70 tuổi đối với nam và 65 tuổi đối với nữ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn