UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/07/2022

UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân hay không?  Những hành vi nào bị ngăn cấm liên quan đến việc tiếp công dân?

Xin hỏi theo quy định hiện hành thì UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân hay không? Và hành vi nào sẽ nghiêm cấm thực hiện trong vấn đề tiếp công dân này?

  • UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân hay không?

   Căn cứ Khoản 1c Điều 4 Luật tiếp công dân 2013 quy định như sau:

   1. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân bao gồm:

   a) Chính phủ;

   b) Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tổ chức tương đương; cục;

   c) Ủy ban nhân dân các cấp;

   d) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

   đ) Các cơ quan của Quốc hội;

   e) Hội đồng nhân dân các cấp;

   g) Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước.

   Do đó, cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân là UBND các cấp, trong đó có bao gồm cả cấp xã.

   Những hành vi nào bị ngăn cấm liên quan đến việc tiếp công dân?

   Căn cứ Điều 6 văn bản trên quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

   1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

   2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

   3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

   4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.

   5. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

   6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ.

   7. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.

   8. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn