Trưởng phòng và tương đương tại cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về năng lực công tác như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/11/2022

Trưởng phòng và tương đương tại cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về năng lực công tác như thế nào? Trưởng phòng và tương đương tại cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn trình độ, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn như thế nào? Phó trưởng phòng và tương đương Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn ra sao?

Mong được hỗ trợ giải đáp!

  • 1. Trưởng phòng và tương đương tại cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn về năng lực công tác như thế nào?

   Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021' onclick="vbclick('7D716', '382387');" target='_blank'>Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định trưởng phòng và tương đương tại cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về năng lực công tác như sau:

   1. Trưởng phòng và tương đương tại cơ quan Tổng Liên đoàn

   Đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực của chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo quy định hiện hành về danh mục vị trí việc làm công chức Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   a) Về năng lực công tác

   - Thành thạo chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác đảm nhiệm.

   - Có khả năng tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án, văn bản, chương trình, quy định thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

   - Có khả năng điều hành, đoàn kết đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong phòng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

   2. Trưởng phòng và tương đương tại cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn trình độ, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn như thế nào?

   Theo Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 8 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021' onclick="vbclick('7D716', '382387');" target='_blank'>Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định trưởng phòng và tương đương tại cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn trình độ, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn như sau:

   b) Về trình độ

   - Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đảm nhiệm.

   - Trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương; có chứng chỉ về quản lý nhà nước theo quy định.

   - Chức danh có quy định riêng trình độ theo chuyên ngành, ngoài đáp ứng tiêu chuẩn chung theo Quy định này phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ theo quy định chuyên ngành.

   c) Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn

   - Đối với nguồn nhân sự đang công tác tại ban có vị trí có nhu cầu bổ nhiệm phải có đủ 01 năm trở lên giữ chức vụ phó trưởng phòng và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trường hợp nhân sự công tác tại các ban không có cấp phòng thì phải có đủ 03 năm trở lên làm công tác chuyên môn ở lĩnh vực cần bổ nhiệm và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 01 năm gần nhất được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   - Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có đủ 01 năm trở lên giữ chức vụ cấp phó phòng các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở trung ương; cấp trưởng phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   3. Phó trưởng phòng và tương đương Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn ra sao?

   Tại Khoản 2 Điều 8 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021' onclick="vbclick('7D716', '382387');" target='_blank'>Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định phó trưởng phòng và tương đương Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn như sau:

   2. Phó trưởng phòng và tương đương Cơ quan Tổng Liên đoàn

   Đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực của chức danh phó trưởng phòng và tương đương thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo quy định hiện hành về danh mục vị trí việc làm công chức Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   a) Năng lực công tác và trình độ đạt chuẩn theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều này.

   b) Có thời gian đủ 03 năm trở lên công tác thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với vị trí cần bổ nhiệm (không kể thời gian tập sự) và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn