Trách nhiệm của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/04/2022
  • 1. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Đài Truyền hình Việt Nam

   Căn cứ theo Tiết a Tiểu mục 1 Mục IV Điều 1 Quyết định 251/QĐ-BNV năm 2022 quy định về trách nhiệm thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

   Thiết lập và duy trì chuyên mục phát sóng định kỳ về cải cách hành chính nhà nước, mỗi tuần ít nhất một lần, thời lượng phát sóng mỗi lần ít nhất 15 phút vào thời điểm có nhiều người theo dõi. Mở chuyên mục thích hợp để tuyên truyền về cải cách hành chính như trả lời trực tiếp của Giám đốc các sở, ngành trên truyền hình...

   2. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Học viện Chính trị Quốc gia HCM, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

   Bên cạnh đó, tại Tiết a Tiểu mục 1 Mục IV Điều 1 Quyết định này cũng quy định về trách nhiệm thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia; các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; các trường chính trị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

   Tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy về cải cách hành chính nhà nước. Đưa nội dung cải cách hành chính vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn