Tổ trưởng tổ kiểm tra trên biển của lực lượng kiểm ngư được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/12/2022

Tổ trưởng tổ kiểm tra trên biển của lực lượng kiểm ngư được quy định như thế nào? Thành viên tổ kiểm tra trên biển của lực lượng kiểm ngư được quy định như thế nào? Đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư xử lý, xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư tổ chức dẫn giải tàu cá vi phạm như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

  • 1. Tổ trưởng tổ kiểm tra trên biển của lực lượng kiểm ngư được quy định như thế nào?

   Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) tổ trưởng tổ kiểm tra trên biển của lực lượng kiểm ngư được quy định như sau:

   a) Chào thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá, xưng danh tổ kiểm tra của lực lượng Kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển;

   b) Thông báo nội dung kiểm tra, kiểm soát cho thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá;

   c) Yêu cầu thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá, thuyền viên và người làm việc trên tàu cá chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của tổ kiểm tra. Nội dung kiểm tra, kiểm soát theo quy định tại Điều 15 Thông tư này;

   d) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tổ chức xử lý theo quy định của pháp luật;

   đ) Hướng dẫn thuyền viên và người làm việc trên tàu cá những điểm cần lưu ý khi hoạt động trên biển, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thủy sản;

   e) Thông báo kết quả kiểm tra, kiểm soát cho thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá trước khi rời tàu cá;

   g) Báo cáo Trưởng đoàn tuần tra kết quả kiểm tra, kiểm soát trên tàu cá.

   2. Thành viên tổ kiểm tra trên biển của lực lượng kiểm ngư được quy định như thế nào?

   Tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) thành viên tổ kiểm tra trên biển của lực lượng kiểm ngư được quy định như sau:

   a) Tiến hành kiểm tra, kiểm soát các nội dung theo sự phân công của Tổ trưởng;

   b) Cảnh giới, quan sát mọi diễn biến xảy ra trong quá trình kiểm tra, kiểm soát trên tàu cá;

   c) Báo cáo Tổ trưởng kết quả kiểm tra, kiểm soát.

   3. Đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư xử lý, xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

   Tại Điều 16 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư xử lý, xử phạt vi phạm hành chính như sau:

   Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đoàn tuần tra tiến hành xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

   4. Đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư tổ chức dẫn giải tàu cá vi phạm như thế nào?

   Tại Điều 17 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư tổ chức dẫn giải tàu cá vi phạm như sau:

   Trường hợp tàu cá vi phạm phải tổ chức dẫn giải để xác minh, xử lý hành vi vi phạm hoặc phục vụ hoạt động điều tra, quy trình dẫn giải tàu cá được thực hiện như sau:

   1. Trưởng đoàn tuần tra quyết định việc dẫn giải tàu cá vi phạm:

   a) Quyết định thành phần, tàu, xuồng Kiểm ngư để dẫn giải;

   b) Quyết định biện pháp, đội hình, cự ly dẫn giải;

   c) Phân công thành viên quan sát, cảnh giới và giám sát trong suốt quá trình dẫn giải;

   d) Thông báo lý do dẫn giải, vị trí, tọa độ tàu cá được dẫn giải đến cho thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá vi phạm;

   đ) Yêu cầu thuyền trưởng và các thành viên khác trên tàu cá vi phạm chấp hành việc dẫn giải tàu cá về địa điểm đã được thông báo;

   e) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tang vật, tàu cá vi phạm trong quá trình dẫn giải;

   g) Giữ thông tin liên lạc, kịp thời báo cáo với cấp trên các tình huống phát sinh.

   2. Các biện pháp dẫn giải tàu cá vi phạm

   a) Thuyền trưởng tàu cá tự đưa tàu cá vi phạm về vị trí, địa điểm theo thông báo của đoàn tuần tra;

   b) Sử dụng phương tiện tuần tra để đưa tàu cá vi phạm về vị trí, địa điểm theo thông báo của đoàn tuần tra.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn