Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Kỹ thuật viên bảo quản?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/08/2022

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Kỹ thuật viên bảo quản? Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kỹ thuật viên bảo quản?

Nhờ anh/chị tư vấn về vấn đề như trên.

  • 1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Kỹ thuật viên bảo quản?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư 29/2022/TT-BTC tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Kỹ thuật viên bảo quản như sau:

   a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến công tác dự trữ quốc gia; những vấn đề cơ bản về chương trình cải cách hành chính của Chính phủ; ngành tài chính và chiến lược phát triển của ngành tài chính, ngành dự trữ quốc gia;

   b) Nắm vững và vận dụng các nguyên tắc, chế độ, quy trình kỹ thuật, quy chế quản lý chất lượng, quản lý công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia;

   c) Sử dụng phương tiện kỹ thuật được giao và thực hiện các công việc liên quan đến kiểm nghiệm, phân tích xử lý và quản lý tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia trong quá trình nhập, xuất và lưu kho theo quy định;

   d) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp liên quan đến quy trình, quy phạm và kỹ thuật công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia;

   đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

   2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kỹ thuật viên bảo quản?

   Căn cứ Khoản 4 Điều 20 Thông tư 29/2022/TT-BTC tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kỹ thuật viên bảo quản như sau:

   a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

   b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 20 Thông tư 29/2022/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn