Tiêu chuẩn trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về năng lực công tác như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/11/2022

Tiêu chuẩn trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về năng lực công tác như thế nào? Trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn trình độ, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn như thế nào? Tiêu chuẩn Phó trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh ra sao?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

  • Tiêu chuẩn trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về năng lực công tác như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Tiêu chuẩn trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về năng lực công tác như thế nào?

   Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 7 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021' onclick="vbclick('7D716', '382383');" target='_blank'>Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định tiêu chuẩn trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về năng lực công tác như sau:

   1. Tiêu chuẩn trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn

   Đáp ứng tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các yêu cầu về trình độ, năng lực của chức danh trưởng ban và tương đương thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo quy định hiện hành về danh mục vị trí việc làm công chức Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   a) Về năng lực công tác

   - Có năng lực tổ chức nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

   - Có tầm nhìn, định hướng phát triển, có năng lực chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; xử lý được các tình huống mới nảy sinh theo nhiệm vụ được phân công.

   - Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả lĩnh vực nghiên cứu khoa học phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

   - Có năng lực đoàn kết cán bộ, công chức và người lao động trong ban và tương đương; tổ chức phối hợp với các ban, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

   2. Trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn trình độ, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn như thế nào?

   Theo Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 7 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021' onclick="vbclick('7D716', '382383');" target='_blank'>Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tiêu chuẩn trình độ, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn như sau:

   b) Về trình độ

   - Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đảm nhiệm.

   - Trình độ cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị; chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước theo quy định.

   - Các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ theo quy định chuyên ngành (nếu có).

   c) Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn

   - Đối với nguồn nhân sự tại chỗ phải có từ đủ 01 năm trở lên giữ chức vụ phó trưởng ban và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   - Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có từ đủ 01 năm trở lên giữ chức vụ phó vụ trưởng và tương đương trở lên tại các bộ ngành, cơ quan ở trung ương; cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   3. Tiêu chuẩn Phó trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra sao?

   Tại Khoản 2 Điều 7 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021' onclick="vbclick('7D716', '382383');" target='_blank'>Quyết định 3169/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định tiêu chuẩn Phó trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

   2. Phó trưởng ban cơ quan Tổng Liên đoàn

   Đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực của chức danh phó trưởng ban và tương đương thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo quy định hiện hành về danh mục vị trí việc làm công chức Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

   a) Có năng lực công tác và trình độ đạt chuẩn theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều này.

   b) Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và công tác công đoàn

   - Đối với nguồn nhân sự tại các ban có cấp phòng, phải có từ đủ 01 năm trở lên giữ chức vụ trưởng phòng, hoặc 02 năm trở lên giữ chức vụ phó trưởng phòng và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   - Đối với nguồn nhân sự làm việc tại các ban không có cấp phòng, phải có đủ 05 năm trở lên làm công tác chuyên môn ở lĩnh vực cần bổ nhiệm và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 năm gần nhất được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   - Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có đủ 01 năm trở lên giữ chức vụ cấp trưởng phòng tại các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở trung ương; cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn