Tiêu chuẩn trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/06/2020

Những người có điều kiện như thế nào thì đủ điều kiện được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng” theo quy định mới nhất?

  • Tiêu chuẩn trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 13 Thông tư 57/2020/TT-BQP quy định tiêu chuẩn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng” cho cá nhân như sau:

   Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng” xét tặng cho cá nhân giữ chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ, chiến sĩ Dân quân tự vệ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; cá nhân có nhiều công lao, đóng góp đối với Dân quân tự vệ Việt Nam, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

   a) Cá nhân giữ chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Dân quân tự vệ từ đủ 10 năm trở lên; không vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

   b) Đối với cá nhân không thuộc thành phần Dân quân tự vệ, phải có từ đủ 15 năm trở lên trực tiếp làm công tác Dân quân tự vệ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

   c) Chiến sĩ Dân quân tự vệ có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Dân quân tự vệ từ đủ 06 năm trở lên; không vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

   d) Cá nhân giữ chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ, chiến sĩ Dân quân tự vệ được Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ khen thưởng về thành tích thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng;

   đ) Người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiệu công lao, đóng góp đối với Dân quân tự vệ Việt Nam, được cấp có thẩm quyền công nhận.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về tiêu chuẩn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn