Thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cắt giảm, đơn giản hóa như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/12/2022

Thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cắt giảm, đơn giản hóa như thế nào? Thủ tục hành chính cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cắt giảm, đơn giản hóa như thế nào? Thủ tục hành chính thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cắt giảm, đơn giản hóa như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • 1. Thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cắt giảm, đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiểu mục 1 Mục I Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('84674', '383551');" target='_blank'> Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cắt giảm, đơn giản hóa như sau:

   Thủ tục hành chính 1: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2.000124)

   a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

   Lý do:

   - Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

   - Việc bãi bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề giúp giảm thiểu thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

   - Việc xác định cá nhân có đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động đấu thầu, tham gia tư vấn đấu thầu hay không có thể do bên sử dụng dịch vụ tự xem xét, quyết định.

   b) Kiến nghị thực thi:

   - Sửa đổi Điều 16 Luật Đấu thầu.

   - Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   2. Thủ tục hành chính cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cắt giảm, đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiểu mục 2 Mục I Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('84674', '383551');" target='_blank'> Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định thủ tục hành chính cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cắt giảm, đơn giản hóa như sau:

   Thủ tục hành chính 2: Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2.002246)

   a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

   Lý do:

   - Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

   - Việc bãi bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề giúp giảm thiểu thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

   - Việc xác định cá nhân có đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động đấu thầu, tham gia tư vấn đấu thầu hay không có thể do bên sử dụng dịch vụ tự xem xét, quyết định.

   b) Kiến nghị thực thi:

   - Sửa đổi Điều 16 Luật Đấu thầu.

   - Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   3. Thủ tục hành chính thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cắt giảm, đơn giản hóa như thế nào?

   Tại Tiểu mục 3 Mục I Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022' onclick="vbclick('84674', '383551');" target='_blank'> Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 quy định thủ tục hành chính thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cắt giảm, đơn giản hóa như sau:

   Thủ tục hành chính 3: Thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2.002247)

   a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

   Lý do:

   - Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

   - Việc bãi bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề giúp giảm thiểu thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

   - Việc xác định cá nhân có đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động đấu thầu, tham gia tư vấn đấu thầu hay không có thể do bên sử dụng dịch vụ tự xem xét, quyết định.

   b) Kiến nghị thực thi:

   - Sửa đổi Điều 16 Luật Đấu thầu.

   - Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn