Quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự quốc phòng được áp dụng theo biện pháp nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/05/2020

Anh chị cho em hỏi: Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự quốc phòng được áp dụng theo biện pháp nào? Mong giải quyết theo quy định hiện hành.

  • Theo Khoản 3 Điều 9 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định biện pháp áp dụng Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, cụ thể như sau:

   - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các đối tượng liên quan;

   - Đẩy mạnh các hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

   - Tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu để áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài phù hợp nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong điều kiện Việt Nam. Có kế hoạch đầu tư công nghệ, quản lý, đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được dự kiến áp dụng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 9 Thông tư 25/2020/TT-BQP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn