Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/07/2022

Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện? Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thư viện?

Nhờ anh/chị tư vấn những vấn đề như trên the quy định mới.

  • Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

   Căn cứ Điều 2 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực từ 15/08/2022) mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện như sau:

   1. Thư viện viên hạng I Mã số: V.10.02.30

   2. Thư viện viên hạng II Mã số: V.10.02.05

   3. Thư viện viên hạng III Mã số: V.10.02.06

   4. Thư viện viên hạng IV Mã số: V.10.02.07

   Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thư viện?

   Căn cứ Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực từ 15/08/2022) tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thư viện như sau:

   1. Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

   2. Tâm huyết với nghề, trung thực, khách quan, thẳng thắn; làm việc khoa học, có chính kiến rõ ràng; có thái độ khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân; có ý thức đấu tranh với những hành vi sai trái, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

   3. Tôn trọng quyền tiếp cận và sử dụng thư viện của mọi tầng lớp nhân dân theo quy định của pháp luật. Có ý thức cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thư viện.

   4. Có tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao.

   5. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn