Giáo viên bị kỷ luật có bị chậm nâng lương thường xuyên không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/03/2021

Giáo viên là trường em có vi phạm nên bị xử lý kỷ luật cảnh cáo hồi tháng 1 vừa qua có bị chậm nâng lương thường xuyên không?

  • Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, trong đó:

   2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

   Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

   a) Đối với cán bộ, công chức:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   b) Đối với viên chức và người lao động:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Như vậy, trường hợp giáo viên trường chị bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo thì sẽ không đủ tiêu chuẩn để nâng bậc lương thường xuyên.

   Bên cạnh đó, chị vui lòng tham khảo thêm bài viết sau:
   Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công nhân viên chức

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn