Đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là cán bộ hay công chức?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/05/2022

Đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là cán bộ hay công chức? Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thuộc biên chế cán bộ hay công chức? Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là cán bộ hay công chức?

  • Đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là cán bộ hay công chức?

   Tôi đang tìm hiểu về các chức danh cũng như biên chế trong ngành Tài nguyên và môi trường để làm báo cáo, tôi được biết chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc biên chế công chức, vậy cho hỏi chức danh Phó Giám đốc thuộc biên chế công chức hay cán bộ? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

   Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP' onclick="vbclick('18960', '365342');" target='_blank'>Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh bao gồm:

   - Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân;

   - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

   - Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân.

   Tại Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP' onclick="vbclick('3713F', '365342');" target='_blank'>Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định các sở (cơ quan chuyên môn) được tổ chức thống nhất ở các địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: ... Sở Tài nguyên và Môi trường.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc biên chế công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thuộc biên chế cán bộ hay công chức?

   Em đang tìm hiểu một số thông tin về các chức danh trong Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện một số công việc, cho em hỏi chức danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thuộc biên chế cán bộ hay công chức? Nhờ hỗ trợ!

   Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP' onclick="vbclick('18960', '365342');" target='_blank'>Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh bao gồm:

   - Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân;

   - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

   - Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân.

   Tại Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP' onclick="vbclick('3713F', '365342');" target='_blank'>Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định các sở (cơ quan chuyên môn) được tổ chức thống nhất ở các địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: ... Sở Thông tin và Truyền thông.

   => Như vậy, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, nên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc biên chế công chức.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là cán bộ hay công chức?

   Tôi đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật công chức trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông. Cho tôi hỏi chức danh Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là cán bộ hay công chức? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

   Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP' onclick="vbclick('18960', '365342');" target='_blank'>Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh bao gồm:

   - Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân;

   - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

   - Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân.

   Tại Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP' onclick="vbclick('3713F', '365342');" target='_blank'>Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định các sở (cơ quan chuyên môn) được tổ chức thống nhất ở các địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: ... Sở Thông tin và Truyền thông.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là công chức trong Sở Thông tin và Truyền thông ở cấp tỉnh.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn