Đối tượng, phạm vi luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 25/01/2021

Đối tượng, phạm vi luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Đối tượng, phạm vi luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý quy định tại Điều 55 Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

   1. Đối tượng luân chuyển:

   a) Công chức lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch của cơ quan, tổ chức;

   b) Công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan;

   c) Công chức lãnh đạo, quản lý mà theo quy định không được bố trí người địa phương.

   2. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

   3. Chức danh bố trí luân chuyển thực hiện theo chủ trương của Đảng và của cấp có thẩm quyền.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn