Đảng viên đã có quyết định kỷ luật khiển trách có được đưa vào nhân sự cấp uỷ?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/06/2020
Nhân sự dự kiến bầu Đảng viên trong nhiệm kỳ tới nhưng người này đã có quyết định kỷ luật khiển trách vậy có được đưa vào nhân sự cấp uỷ nữa hay không?
 
 
  • Khoản 3 Điều 40 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 có quy định:

   Đảng viên bị kỷ luật cách chức, trong vòng một năm, kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp uỷ, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.

   và theo Điều 40 Mục II Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thì:

   - Đảng viên bị kỷ luật cách chức, bao gồm cả chức vụ do đại hội, cấp ủy, ủy ban kiểm tra bầu, do chỉ định hoặc bổ nhiệm, trong vòng một năm kể từ ngày công bố quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.

   - Sau một năm, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực.

   Như vậy, trường hợp Đảng viên đã có quyết định kỷ luật khiển trách vẫn được bầu vào cấp uỷ. Chỉ khi Đảng viên bị kỷ luật cách chức, trong vòng một năm, kể từ ngày có quyết định mới không được bầu vào cấp uỷ, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn