Công chức nam công tác ở vùng đặc biệt khó khăn từ 2017 có được trợ cấp lần đầu theo Nghị định 76?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 04/01/2021

Tôi là công chức nam, công tác ở vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2017 đến 9/2020. Vậy theo nghị định 76/2019 tôi có được hưởng trợ cấp 10 tháng lương cơ sở không? 

  • Nghị định 76/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/12/2019.

   Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức,... khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác. (Khoản 1 Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP).

   Quy định này được hiểu là từ ngày Nghị định này có hiệu lực trở đi, cán bộ, công chức, viên chức,...đến nhận công tác tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu.

   Theo thông tin anh cung cấp, anh là công chức, bắt đầu công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2017. Do đó, việc anh có được hưởng trợ cấp lần đầu hay không sẽ phải xét theo quy định có hiệu lực vào thời điểm đó là Nghị định 116/2010/NĐ-CP (hết hiệu lực từ ngày 01/12/2019).

   Theo đó, để được hưởng trợ cấp lần đầu, công chức nam phải có thời gian công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 5 năm trở lên (Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP).

   Đối chiếu với trường hợp của anh, thời gian công tác tại vùng đặc biệt khó khăn của anh kéo dài từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2020, do đó không đáp ứng điều kiện để hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

   Kết hợp các quy định trích dẫn trên đây, anh không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, đồng thời cũng không đáp ứng điều kiện hưởng chế độ trợ cấp này theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn