Có được sao y hợp đồng dịch vụ?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/06/2019

Xin chào! mình có vấn đề nhờ Quý Luật sư tư vấn: Cty mình có ký hợp đồng dịch vụ với một cty khác, và hợp đồng quy định được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản. Như vậy, bên mình giữ 02 bản gốc. Vậy khi mình photo bản gốc này ra, sau đó gửi ra ngoài cho các bên liên quan, mình có thể đóng dấu sao y bản chính trên bản photo để tăng độ tin cậy. Việc mình đóng dấu sao y trên bản photo nói trên có đúng quy định, có tính pháp lý hay không? Rất mong Quý Luật sư giải đáp giúp!. Trân trọng cảm ơn!

  • Có được sao y hợp đồng dịch vụ?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định:

   “Bản chính” là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

   Cũng theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì: Việc chứng thực bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 của Nghị định này. Theo đó:

   - Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.

   - Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 22 của Nghị định này thì thực hiện chứng thực như sau:

   + Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;

   + Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

   Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

   Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.

   Hiện nay theo quy định pháp luật không có khái niệm sao y mà chỉ ghi nhận khái niệm chứng thực bản sao từ bản chính. Hợp đồng dịch vụ nêu trên cũng là một trong những đối tượng được sao y bản chính bình thường theo quy định pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn