Cán bộ được luân chuyển cần phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/05/2022

Phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển cán bộ được quy định thế nào? Cán bộ được luân chuyển cần phải ứng tiêu chuẩn, điều kiện gì? Mong được giải đáp thắc mắc

  • Phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển cán bộ được quy định thế nào?

   Căn cứ Điều 4 Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 quy định về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển như sau:

   1. Phạm vi

   Luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị.

   2. Đối tượng

   - Cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

   - Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: Bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện.

   - Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   3. Nguyên tắc bố trí chức danh khi luân chuyển

   Cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí.

   Cán bộ được luân chuyển cần phải ứng tiêu chuẩn, điều kiện gì?

   Căn cứ Điều 5 Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 quy định về Tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển như sau:

   1. Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển.

   2. Có đủ sức khoẻ và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn