Cán bộ chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV ở trại tạm giam có được hưởng chế độ phụ cấp gì không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/12/2022

Cán bộ chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV ở trại tạm giam có được hưởng chế độ phụ cấp gì không? Ai đảm bảo về nguồn kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV ở trại tạm giam? Quy định về phòng chống HIV trong trại tạm giam hiện nay như thế nào?

Anh hiện đang là cán bộ chiến sĩ Công an làm việc tại trại tạm giam và anh thường xuyên tiếp xúc với những phạm nhân bị nhiễm HIV/AIDS. Vậy anh muốn hỏi có được hưởng chế độ phụ cấp gì cho công việc này không?

Tư vấn giúp anh vấn đề này, xin cảm ơn.

  • Cán bộ chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV ở trại tạm giam có được hưởng chế độ phụ cấp gì không?

   Theo Điều 2 Quyết định 43/2015/QĐ-TTg có nêu đối tượng cụ thể như sau:

   Đối tượng áp dụng
   Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Trưởng phân khu, Phó Trưởng phân khu, Trưởng phân hiệu, Phó Trưởng phân hiệu; Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các chức danh tương đương; cán bộ y tế, trinh sát, trực trại, trực cơ sở, khám xét, giáo dục, giáo vụ, quản giáo, hướng nghiệp, dạy nghề, lăn tay, chụp ảnh, lập chỉ bản; cán bộ quản lý, khai thác hồ sơ phạm nhân, can phạm, trại viên, học sinh; cảnh sát bảo vệ - cơ động tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ; giáo viên văn hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường giáo dưỡng thuộc lực lượng Công an nhân dân tiếp xúc với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.

   Và theo quy định tại Điều 4 Quyết định 43/2015/QĐ-TTg như sau:

   Chế độ bồi dưỡng
   1. Mức: 500.000 đồng/người/tháng, áp dụng đối với: Cán bộ y tế, trinh sát, trực trại, trực cơ sở, khám xét, giáo dục, giáo vụ, quản giáo, cảnh sát bảo vệ - cơ động tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ; giáo viên dạy văn hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường giáo dưỡng thuộc lực lượng Công an nhân dân.
   2. Mức: 400.000 đồng/người/tháng, áp dụng đối với: Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Trưởng phân khu, Phó Trưởng phân khu, Trưởng phân hiệu, Phó Trưởng phân hiệu; Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các chức danh tương đương; cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm các công việc còn lại tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ.

   Theo đó, với thông tin cung cấp cho chúng tôi thì do anh là Cán bộ chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV ở trại tạm giam được hưởng chế độ phụ cấp cho công việc này đó là hưởng chế độ bồi dưỡng với mức 400.000 đồng/người/tháng.

   Hình từ Internet

   Ai đảm bảo về nguồn kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV ở trại tạm giam?

   Căn cứ theo Điều 5 Quyết định 43/2015/QĐ-TTg về nguồn kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ Công an nhưu sau:

   Nguồn kinh phí chi trả
   Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng quy định tại Điều 4 Quyết định này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

   Như vậy, nguồn kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV ở trại tạm giam do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.

   Quy định về phòng chống HIV trong trại tạm giam hiện nay như thế nào?

   Tại Điều 18 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006 được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020 có nêu:

   Phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác
   1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác có trách nhiệm tổ chức quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV ở cơ sở do mình quản lý.
   2. Chính phủ quy định việc quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV quy định tại khoản 1 Điều này.

   Theo đó, người đứng đầu trại tạm giam có trách nhiệm tổ chức quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV ở cơ sở do mình quản lý.

   Chính phủ quy định việc quản lý, tuyên truyền, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn