Các hình thức biểu quyết nào tại phiên họp toàn thể của Quốc hội?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 02/12/2022

Các hình thức biểu quyết nào tại phiên họp toàn thể của Quốc hội? Trình tự biểu quyết tại phiên họp toàn thể được quy định như thế nào? Phiên họp do Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tổ chức được quy định như thế nào? Phiên họp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn theo quy định mới nhất, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Các hình thức biểu quyết nào tại phiên họp toàn thể của Quốc hội?

   Tại Khoản 2 Điều 20 Nội quy kỳ họp Quốc hội Ban hành kèm theo Nghị quyết 71/2022/QH15 (có hiệu lực từ ngày 15/03/2023) có quy định về các hình thức biểu quyết nào tại phiên họp toàn thể của Quốc hội như sau:

   2. Quốc hội quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết sau đây:

   a) Biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử;

   b) Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín;

   c) Biểu quyết bằng giơ tay.

   Hình thức biểu quyết do Quốc hội quyết định được ghi trong chương trình kỳ họp Quốc hội.

   2. Trình tự biểu quyết tại phiên họp toàn thể được quy định như thế nào?

   Tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 20 Nội quy kỳ họp Quốc hội Ban hành kèm theo Nghị quyết 71/2022/QH15 (có hiệu lực từ ngày 15/03/2023) có quy định về các hình thức biểu quyết nào tại phiên họp toàn thể của Quốc hội như sau:

   3. Trình tự biểu quyết tại phiên họp toàn thể được tiến hành như sau:

   a) Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công điều hành phiên họp nêu rõ vấn đề Quốc hội cần biểu quyết;

   b) Quốc hội biểu quyết;

   c) Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công điều hành phiên họp báo cáo kết quả biểu quyết trong trường hợp biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử và biểu quyết bằng giơ tay. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết trong trường hợp biểu quyết bằng bỏ phiếu kín.

   4. Việc tiến hành biểu quyết được thực hiện theo nguyên tắc trực tiếp, đại biểu Quốc hội không biểu quyết thay đại biểu Quốc hội khác. Đại biểu Quốc hội có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết.

   3. Phiên họp do Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tổ chức được quy định như thế nào?

   Tại Điều 22 Nội quy kỳ họp Quốc hội Ban hành kèm theo Nghị quyết 71/2022/QH15 (có hiệu lực từ ngày 15/03/2023) có quy định về phiên họp do Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội như sau:

   1. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để thảo luận, xem xét nội dung thuộc chương trình kỳ họp Quốc hội.

   Trường hợp phiên họp được tổ chức không trùng thời gian làm việc theo chương trình kỳ họp đã được Quốc hội quyết định thì Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thông báo với Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Quốc hội; trường hợp phiên họp tổ chức trùng thời gian với các phiên họp đã được Quốc hội quyết định trong chương trình kỳ họp thì báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định.

   2. Đại biểu Quốc hội không phải là thành viên của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có quyền đăng ký hoặc được mời tham dự phiên họp. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm thông báo về việc tổ chức phiên họp để đại biểu Quốc hội biết và đăng ký tham dự phiên họp.

   3. Việc tổ chức phiên họp của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được thực hiện theo Quy chế làm việc của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

   4. Phiên họp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức như thế nào?

   Tại Điều 21 Nội quy kỳ họp Quốc hội Ban hành kèm theo Nghị quyết 71/2022/QH15 (có hiệu lực từ ngày 15/03/2023) có quy định về phiên họp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

   1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp để thảo luận, xem xét nội dung thuộc chương trình kỳ họp Quốc hội.

   2. Đại biểu Quốc hội, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được mời tham dự phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

   3. Việc tổ chức phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn