Cá nhân nào được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” trong ngành Giáo dục?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/08/2020

Theo những văn bản mới sắp có hiệu lực thì những cá nhân nào được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” trong ngành Giáo dục? Xin nhận được giải đáp. Xin cảm ơn.

  • Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng một lần cho cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục.

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT ' onclick="vbclick('6DA25', '326866');" target='_blank'>Điều 6 Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 01/10/2020), Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” được tặng một lần cho cá nhân trong ngành Giáo dục khi được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

   - Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên. Trường hợp cá nhân đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương. Cá nhân có đủ thời gian công tác nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm, tính từ thời điểm hết thời hạn chịu kỷ luật; thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương;

   - Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn so với thời gian quy định tại điểm a khoản này là 05 năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn