Bậc lương trước vừa được xét nâng trước thời hạn thì bậc lương sau có thể xét nâng trước thời hạn nữa không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 04/03/2022

Bậc lương trước vừa được xét nâng lương trước thời hạn thì bậc lương sau có thể xét nâng trước thời hạn nữa không?  Tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định như thế nào?

  • Bậc lương trước vừa được xét nâng trước thời hạn thì bậc lương sau có thể xét nâng trước thời hạn nữa không?

   Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV' onclick="vbclick('7512A', '359991');" target='_blank'>Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

   Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

   Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn

   - Cứ mỗi 10 người trong danh sách trả lương (không tính số dư ra dưới 10 người sau khi lấy tổng số người trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị chia cho 10), cơ quan, đơn vị được xác định có 01 người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

   - Căn cứ vào cách tính nêu trên, vào quý IV hằng năm, cơ quan, đơn vị (bao gồm cả cơ quan, đơn vị có dưới 10 người trong danh sách trả lương) có văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để theo dõi và kiểm tra về số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm sau liền kề và số dư ra dưới 10 người của cơ quan, đơn vị mình.

   - Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp căn cứ vào tổng số người trong danh sách trả lương dư ra dưới 10 người (bao gồm cả cơ quan, đơn vị có dưới 10 người trong danh sách trả lương) theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và số người trong danh sách trả lương được cấp có thẩm quyền cho tăng thêm trong năm ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc để giao thêm số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ngoài số người thuộc tỷ lệ không quá 10% của cơ quan, đơn vị trực thuộc (trong đó ưu tiên cho các đơn vị có dưới 10 người trong danh sách trả lương và cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác), nhưng phải bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc không vượt quá 10% tổng số người trong danh sách trả lương tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

   - Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, nếu cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (kể cả số người được cơ quan quản lý cấp trên giao thêm, nếu có) thì không được tính vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau.

   - Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

   Như vậy theo quy định hiện hành mặc dù bạn đáp ứng đủ tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương trước thời hạn. Tuy nhiên theo quy định do bạn vừa được nâng bậc lương trước thời hạn. Do đó, lần tiếp theo bạn không thể nâng bậc lương trước thời hạn.

   Tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

   Theo đó, tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV' onclick="vbclick('31FC7', '359991');" target='_blank'>Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn xét nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

   a) Đối với cán bộ, công chức:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   b) Đối với viên chức và người lao động:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn